ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤ ΕΓΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΑΝΤΛΙΑΣ – ΑΔΑ: ΨΦΣΦ46907Θ-8ΦΥ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤ ΕΓΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΑΝΤΛΙΑΣ
Ημερομηνία: 29/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/11/2023 12:26:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΣΦ46907Θ-8ΦΥ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου