Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.113 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΕΤΗ46907Θ-Δ8Λ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.113 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 24/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/11/2023 13:54:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΤΗ46907Θ-Δ8Λ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου