Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΧΑΡΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΑΛΟΥ FQW 210-3-140 NIHON KO» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΨΕΓΣ46907Θ-ΥΣΤ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΧΑΡΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΑΛΟΥ FQW 210-3-140 NIHON KO» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 24/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/11/2023 10:45:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΓΣ46907Θ-ΥΣΤ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου