ΣΤΕΙΡΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΝΔΟΚΥΣΤΙΚΗΣ ΕΝΣΤΑΛΑΞΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ – ΑΔΑ: ΨΔΥΗ46907Θ-36Σ

Θέμα: ΣΤΕΙΡΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΝΔΟΚΥΣΤΙΚΗΣ ΕΝΣΤΑΛΑΞΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ
Ημερομηνία: 03/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/11/2023 11:18:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΥΗ46907Θ-36Σ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου