ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΚΕΣΕΔΑΚΙΑ, ΚΑΠΑΚΙΑ, ΚΟΥΤΑΛΑΚΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΑΔΑ: ΨΔΓΦ46907Θ-ΞΟΩ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΚΕΣΕΔΑΚΙΑ, ΚΑΠΑΚΙΑ, ΚΟΥΤΑΛΑΚΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ημερομηνία: 27/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/11/2023 08:02:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΓΦ46907Θ-ΞΟΩ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου