ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023 ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΑΔΑ: ΨΔΔ046907Θ-Μ04

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023 ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ημερομηνία: 17/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/11/2023 12:40:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΔ046907Θ-Μ04
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου