ΧΕ-2270 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1473/2023 – ΑΔΑ: ΨΧΟ846907Θ-0ΑΝ

Θέμα: ΧΕ-2270 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1473/2023
Ημερομηνία: 14/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/12/2023 10:02:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΟ846907Θ-0ΑΝ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου