Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 393/2023 πράξης. – ΑΔΑ: ΨΧΛΝ46907Θ-4ΟΛ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 393/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 28/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/11/2023 11:00:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΛΝ46907Θ-4ΟΛ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου