ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ 4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΥ ΝΠΔΔ 2023 (Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ-Γ.Ν.-Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ) – ΑΔΑ: ΨΧΔ746907Θ-ΧΛΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ 4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΥ ΝΠΔΔ 2023 (Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ-Γ.Ν.-Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ)
Ημερομηνία: 09/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/11/2023 12:34:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΔ746907Θ-ΧΛΣ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου