Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.934 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: Ψ96Ξ46907Θ-ΛΕΟ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.934 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 01/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/11/2023 14:20:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ96Ξ46907Θ-ΛΕΟ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου