ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2023 ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2024, 2025) – ΑΔΑ: Ψ8ΥΟ46907Θ-9ΦΞ

Θέμα: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2023 ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2024, 2025)
Ημερομηνία: 15/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/11/2023 10:47:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8ΥΟ46907Θ-9ΦΞ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου