ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 85/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΟΠΤΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΟΥ ΤΟΝΟΜΕΤΡΟΥ ” – ΑΔΑ: Ψ8ΠΒ46907Θ-4ΞΣ

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 85/2023
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΟΠΤΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΟΥ ΤΟΝΟΜΕΤΡΟΥ ”
Ημερομηνία: 22/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/11/2023 14:32:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8ΠΒ46907Θ-4ΞΣ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου