ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΣΑΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ, ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ) – ΑΔΑ: Ψ7ΘΚ46907Θ-ΤΣΘ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΣΑΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ, ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ)
Ημερομηνία: 15/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/11/2023 08:45:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΘΚ46907Θ-ΤΣΘ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου