ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗ ΑΕΡΙΟΥ – ΑΔΑ: Ψ7ΟΡ46907Θ-0Ω0

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΗ ΑΕΡΙΟΥ
Ημερομηνία: 07/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/11/2023 11:43:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΟΡ46907Θ-0Ω0
Είδος: ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ

Λήψη αρχείου