Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2724/2023 πράξη. – ΑΔΑ: Ψ7Φ046907Θ-1ΙΒ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2724/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 17/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/11/2023 12:00:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7Φ046907Θ-1ΙΒ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου