ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΚΟΟΛΟΓΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ – ΑΔΑ: Ψ74Ξ46907Θ-ΘΛ5

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΚΟΟΛΟΓΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ
Ημερομηνία: 13/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/11/2023 14:01:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ74Ξ46907Θ-ΘΛ5
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου