ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΠΑΝΑΚΙΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟΛ. & ΚΑΘΑΡ. (ΝΟΝ WOVEN) 20cm X 28cm ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ 10cm ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ 15cm ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ 20cm ΓΥΨΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΑΠΛΟΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ 10cm X 2m ΓΥΨΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΑΠΛΟΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ 15cm X 2m ΓΥΨΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΑΠΛΟΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ 20cm X 2m – ΑΔΑ: Ψ6ΤΟ46907Θ-ΦΞΡ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΠΑΝΑΚΙΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟΛ. & ΚΑΘΑΡ. (ΝΟΝ WOVEN) 20cm X 28cm
ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ 10cm
ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ 15cm
ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ 20cm
ΓΥΨΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΑΠΛΟΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ 10cm X 2m
ΓΥΨΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΑΠΛΟΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ 15cm X 2m
ΓΥΨΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΑΠΛΟΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΕΩΣ 20cm X 2m
Ημερομηνία: 24/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/11/2023 12:52:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6ΤΟ46907Θ-ΦΞΡ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου