ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞ ΑΡΧΩΝ Κ ΛΟΙΠ – ΑΔΑ: Ψ66Φ46907Θ-64Σ

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞ ΑΡΧΩΝ Κ ΛΟΙΠ
Ημερομηνία: 03/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/11/2023 12:37:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ66Φ46907Θ-64Σ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου