ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ – ΑΔΑ: Ψ5ΥΚ46907Θ-ΩΙΙ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
Ημερομηνία: 16/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/11/2023 14:19:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5ΥΚ46907Θ-ΩΙΙ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου