Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.243 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: Ψ57Ω46907Θ-ΞΒΛ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.243 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 22/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/11/2023 12:05:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ57Ω46907Θ-ΞΒΛ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου