ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 74/2023 «ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΥΡΗΝΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΗ (CPV:33168100-6)» – ΑΔΑ: Ψ4Λ546907Θ-ΟΗΜ

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
74/2023
«ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΥΡΗΝΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΗ (CPV:33168100-6)»
Ημερομηνία: 21/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/11/2023 10:40:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4Λ546907Θ-ΟΗΜ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου