ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 91/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ IPACS-VNA ΜΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ PORTAL 3DNET» – ΑΔΑ: Ψ3Υ346907Θ-ΤΕΥ

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 91/2023
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ IPACS-VNA ΜΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ PORTAL 3DNET»
Ημερομηνία: 27/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/11/2023 09:13:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3Υ346907Θ-ΤΕΥ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου