Επισκευή ψυγείου αιμοδοσίας μοντέλο FRIMED FS15V, S/N: FF0432FMK0217 και κωδικό ΙΝΒΙΤ:1088 – ΑΔΑ: Ψ3ΗΒ46907Θ-ΟΣΛ

Θέμα: Επισκευή ψυγείου αιμοδοσίας μοντέλο FRIMED FS15V, S/N: FF0432FMK0217 και κωδικό ΙΝΒΙΤ:1088
Ημερομηνία: 03/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/11/2023 09:15:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3ΗΒ46907Θ-ΟΣΛ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου