ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤ.ΚΤΙΡ.ΥΓΕΙΟΝ. – ΑΔΑ: Ψ32Φ46907Θ-ΞΨ9

Θέμα: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤ.ΚΤΙΡ.ΥΓΕΙΟΝ.
Ημερομηνία: 13/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/11/2023 14:33:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ32Φ46907Θ-ΞΨ9
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου