Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1203/2023 πράξη. – ΑΔΑ: Ψ2ΩΝ46907Θ-ΑΙ0

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1203/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 03/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/11/2023 09:18:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2ΩΝ46907Θ-ΑΙ0
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου