ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ Ορισμό του δικηγόρου για την προάσπιση των συμφερόντων της Υπηρεσίας μας (Οργανική μονάδα Γ.Ν. Χαλκίδας) – ΑΔΑ: Ψ1ΧΝ46907Θ-9ΘΑ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ Ορισμό του δικηγόρου για την προάσπιση των συμφερόντων της Υπηρεσίας μας (Οργανική μονάδα Γ.Ν. Χαλκίδας)
Ημερομηνία: 28/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/11/2023 11:19:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1ΧΝ46907Θ-9ΘΑ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου