Προσθήκη επιπλέον σελίδας Ορθοπεδικής Κλινικής στο site www.chalkidahospital.gr με κείμενο και εικόνα – ΑΔΑ: Ψ19646907Θ-ΝΞ7

Θέμα: Προσθήκη επιπλέον σελίδας Ορθοπεδικής Κλινικής στο site www.chalkidahospital.gr με κείμενο και εικόνα
Ημερομηνία: 06/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/11/2023 14:53:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ19646907Θ-ΝΞ7
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου