ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ – ΑΔΑ: Ψ0Ω546907Θ-ΦΤΙ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ
Ημερομηνία: 15/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/11/2023 14:56:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0Ω546907Θ-ΦΤΙ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου