Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1020/2023 πράξη. – ΑΔΑ: Ψ0Μ446907Θ-1ΒΝ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1020/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 09/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/11/2023 11:58:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0Μ446907Θ-1ΒΝ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου