ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΡΥΠΑΝΙΟΥ DOPPLER ΘΗΚΗ ΡΕΖΕΚΤΟΣΚΟΠΙΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΨΑΛΙΔΙΟΥ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΔΑ: ΩΖ7Α46907Θ-Υ92

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΡΥΠΑΝΙΟΥ DOPPLER ΘΗΚΗ ΡΕΖΕΚΤΟΣΚΟΠΙΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΨΑΛΙΔΙΟΥ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Ημερομηνία: 16/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/11/2023 13:05:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖ7Α46907Θ-Υ92
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου