ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 83/2023 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ ΑΔΕΙΩΝ SQL SERVER STANDARD CORE 2022 ” – ΑΔΑ: ΩΖ5446907Θ-ΖΕΧ

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 83/2023
ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ ΑΔΕΙΩΝ SQL SERVER STANDARD CORE 2022 ”
Ημερομηνία: 22/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/11/2023 14:12:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖ5446907Θ-ΖΕΧ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου