Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «DELL OPTIPLEX 3020» – ΑΔΑ: ΩΧΟΜ46907Θ-ΠΔ4

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «DELL OPTIPLEX 3020»
Ημερομηνία: 17/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/11/2023 08:29:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΟΜ46907Θ-ΠΔ4
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου