ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΜΠΟΥΛΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΣΠΡΕΙ) – ΑΔΑ: Ω8ΣΣ46907Θ-8ΑΧ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΜΠΟΥΛΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΣΠΡΕΙ)
Ημερομηνία: 15/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/11/2023 11:48:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω8ΣΣ46907Θ-8ΑΧ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου