Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΡΥΓΧΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ (ΣΟΥΡΩΤΟ)» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 9ΖΠΣ46907Θ-ΠΔΑ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΡΥΓΧΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ (ΣΟΥΡΩΤΟ)» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 09/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/11/2023 13:57:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΖΠΣ46907Θ-ΠΔΑ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου