ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤ.ΚΤΙΡ.ΥΓΕΙΟΝ. – ΑΔΑ: 9ΞΨΠ46907Θ-ΚΥ6

Θέμα: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤ.ΚΤΙΡ.ΥΓΕΙΟΝ.
Ημερομηνία: 13/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/11/2023 14:16:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΞΨΠ46907Θ-ΚΥ6
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου