«Αποκατάσταση της βλάβης στο σύστημα πλύσης του οδοντιατρικού μηχανήματος FONA 1000S των ΤΕΙ» – ΑΔΑ: 9ΞΠ646907Θ-ΞΧ3

Θέμα: «Αποκατάσταση της βλάβης στο σύστημα πλύσης του οδοντιατρικού μηχανήματος
FONA 1000S των ΤΕΙ»
Ημερομηνία: 28/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/11/2023 10:50:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΞΠ646907Θ-ΞΧ3
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου