Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 2605/2023 πράξης. – ΑΔΑ: 9ΞΔΖ46907Θ-ΜΝΑ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 2605/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 23/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/11/2023 11:53:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΞΔΖ46907Θ-ΜΝΑ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου