ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ – ΑΔΑ: 9Ξ6Ε46907Θ-ΟΝΠ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ
Ημερομηνία: 08/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/11/2023 10:30:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ξ6Ε46907Θ-ΟΝΠ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου