ΧΕ-2237 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 547/2023 & ΧΕ 647/2023 & 1817/2023 – ΑΔΑ: 9ΒΙΡ46907Θ-ΟΔ6

Θέμα: ΧΕ-2237 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 547/2023 & ΧΕ 647/2023 & 1817/2023
Ημερομηνία: 13/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/12/2023 12:41:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΒΙΡ46907Θ-ΟΔ6
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου