ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΟΡΙΣΜΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΟΚΤΩΝΙΑΤΗ ΑΚ 119/04-04-2022 – ΑΔΑ: 9ΤΖ346907Θ-4ΩΩ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΟΡΙΣΜΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΟΚΤΩΝΙΑΤΗ ΑΚ 119/04-04-2022
Ημερομηνία: 02/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/11/2023 14:56:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΤΖ346907Θ-4ΩΩ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου