Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1714/2023 πράξης. – ΑΔΑ: 9ΘΓΤ46907Θ-Κ6Ψ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1714/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 13/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/11/2023 11:58:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΘΓΤ46907Θ-Κ6Ψ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου