ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ (ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗΣ) ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ ΠΤΥΕΛΟΠΑΓΙΔΕΣ ΣΕΤ ΠΕΔΙΩΝ ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ – ΑΔΑ: 9ΣΨ846907Θ-Κ0Χ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ (ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗΣ)
ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ
ΠΤΥΕΛΟΠΑΓΙΔΕΣ
ΣΕΤ ΠΕΔΙΩΝ ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ
Ημερομηνία: 23/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/11/2023 13:28:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΣΨ846907Θ-Κ0Χ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου