ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ – ΑΔΑ: 9Σ1Δ46907Θ-570

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ
Ημερομηνία: 20/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/11/2023 14:20:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Σ1Δ46907Θ-570
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου