Κατάθεση προσφοράς για την «Αποκατάσταση βλάβης δαπέδου υπηρεσιακού αυτοκινήτου ΚΗΙ 8827» – ΑΔΑ: 9ΨΜΗ46907Θ-ΤΕΠ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την «Αποκατάσταση βλάβης δαπέδου υπηρεσιακού αυτοκινήτου ΚΗΙ 8827»
Ημερομηνία: 15/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/11/2023 10:55:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΨΜΗ46907Θ-ΤΕΠ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου