Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «1)ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΛΕΥΚΑ ΚΑΙ 2) ΣΑΚΟΥΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟΥΣ ΓΙΑ ΑΠΛΥΤΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 9Ψ9Ξ46907Θ-ΕΑΧ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «1)ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΛΕΥΚΑ ΚΑΙ 2) ΣΑΚΟΥΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟΥΣ ΓΙΑ ΑΠΛΥΤΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 23/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/11/2023 13:09:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ψ9Ξ46907Θ-ΕΑΧ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου