ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 84/2023 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ ΜΙΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ (ΣΥΜΒΑΤΗΣ ΜΕ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ) ” – ΑΔΑ: 9Ψ2Ξ46907Θ-ΕΦΥ

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 84/2023
ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ ΜΙΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ (ΣΥΜΒΑΤΗΣ ΜΕ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ) ”
Ημερομηνία: 23/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/11/2023 12:52:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ψ2Ξ46907Θ-ΕΦΥ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου