Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 9ΠΛΦ46907Θ-0ΨΗ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 24/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/11/2023 12:19:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΠΛΦ46907Θ-0ΨΗ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου