ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓ – ΑΔΑ: 9Ν6Θ46907Θ-16Ι

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓ
Ημερομηνία: 01/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/11/2023 13:13:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ν6Θ46907Θ-16Ι
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου