Έγκριση σκοπιμότητας και τεχνικές προδιαγραφές Αδειών SQL Server Standard Core 2022. – ΑΔΑ: 9ΛΚΤ46907Θ-ΣΩΒ

Θέμα: Έγκριση σκοπιμότητας και τεχνικές προδιαγραφές Αδειών SQL Server Standard Core 2022.
Ημερομηνία: 16/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/11/2023 11:39:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΛΚΤ46907Θ-ΣΩΒ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου