Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1716/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 9ΚΥ946907Θ-Ο4Η

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1716/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 03/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/11/2023 11:59:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΚΥ946907Θ-Ο4Η
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου